Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

KORONAWIRUS - aktualności

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JÓZEFA MARCIŃCA Z DNIA  29 MARCA 2020 R. W SPRAWIE PRÓBNEJ MATURY DLA UCZNIÓW KLAS  CZWARTYCH TECHNIKUM.

KOMUNIKAT W FORMACIE WORD DO POBRANIA  [ TUTAJ ]


ZOSTAŃCIE W DOMU

Przez najbliższe dni nie będziemy spotykać się w szkole. Pamiętajcie jednak, że to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny! Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do znajomych, spotykała się na imprezach. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Wykorzystajcie ten czas na naukę, czytanie książek i uzupełnienie wiadomości. Ograniczcie do minimum wyjścia z domu, kontakty ze znajomymi.
Poza tym możecie pomóc osobom najbardziej podatnym na zakażenie koronawirusem czyli starszym i schorowanym np. w zakupach, czy wyjściu z psem na krótki spacer. Oczywiście zachowując zalecane środki ostrożności. Pamiętajcie o częstym myciu rąk, kiedy kaszlecie i kichacie, zakrywajcie usta i nos, zachowajcie co najmniej 1 metr odległości od osób, które kichają i kaszlą. A jeśli mieliście kontakt z osobą zarażoną powiadomcie o tym telefonicznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoście się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
I jeszcze jedno – często uśmiechajcie się i bądźcie dla siebie życzliwi, bo to trudny czas dla nas wszystkich!

A.M.


PISMO DYREKTORA WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

Pismo Dyrektora Wydziału Katechetycznego - do pobrania - [TUTAJ]


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem 12.03.2020 opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.

"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.

Jednocześnie poinformowali, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Dariusz Kaczmarek
Dyrektor ZSU


apel

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Krotoszyńskiego!

W związku z podjętą przez Rząd RP decyzją o zawieszeniu zajęć szkolnych w dniach 12 – 25 marca 2020 r., zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich – zwłaszcza rodziców, opiekunów i samych uczniów, aby mając świadomość powagi sytuacji dostosowali się do zaleceń dotyczących zachowania ostrożności wobec zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Proszę, aby uczniowie pozostawali w domach i w najbliższym otoczeniu, i by nie przebywali w miejscach publicznych – sklepach, punktach gastronomicznych, środkach transportu zbiorowego itd. Proszę także, abyśmy wszyscy w miarę możliwości ograniczyli wizyty w miejscach publicznych – urzędach, przychodniach, placówkach handlowych, bankach. Należy mieć świadomość tego, iż nasza nieroztropność może stanowić realne zagrożenie dla członków naszych rodzin - osób starszych, chorych, mniej odpornych.

Apeluję o zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa. Jeżeli zauważyliście Państwo u siebie lub osób bliskich niepokojące objawy oraz należycie do grupy ryzyka (pobyt za granicą, kontakt z osobami z innych krajów itd.), proszę o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Krotoszynie (http://www.psse-krotoszyn.pl/).

Przypominamy o zakazie odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie. Zakazy odwiedzin wprowadzono również w Domach Pomocy Społecznej w Baszkowie oraz Zdunach. Zawieszono także pracę Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz przyjęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie.

Starosta Krotoszyński
Stanisław Szczotka