Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Nabór odbywa się drogą elektroniczną!

powiatkrotoszynski.edu.com.pl

Informacja dla uczniów, którzy wybiorą na miejsce dalszej nauki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.

PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Gimnazjalisto!

Podejmij naukę w naszej Szkole.

Z nami możesz osiągnąć sukces!

            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim umożliwia absolwentom gimnazjum dalszą edukację w trzech typach szkół:
w Technikum,
w Liceum Ogólnokształcącym,
w Branżowej Szkole I Stopnia, w której można zdobyć każdy zawód ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nauka w Technikum trwa 4 lata. Po ukończeniu absolwenci mogą przystąpić do matury. W trakcie nauki uczniowie uzyskują kolejne kwalifikacje tak aby ukończyć szkołę z tytułem technika w danym zawodzie. Nauka zawodu w Technikum to nie tylko teoria. W klasie drugiej oraz trzeciej uczniowie odbywają kilkutygodniowe praktyki zawodowe w okolicznych zakładach pracy. Część z nich ma możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. 
Nasza Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania. W ogólnopolskim rankingu Techników 2018 przygotowanym przez wydawnictwo Perspektywy w Rankingu Egzaminów Zawodowych zajęliśmy 31 miejsce w Polsce i 3 miejsce w województwie wielkopolskim. Tak wysokie lokaty uzyskaliśmy dzięki  bardzo wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych. W kilku przypadkach jest to zdawalność 100%.
       Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca kształci obecnie w następujących zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik spedytor
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik architektury krajobrazu z elementami florystyki
  • technik rolnik z elementami agrotroniki

Od nowego roku szkolnego 2018/2019 planujemy otwarcie

Liceum Ogólnokształcącego z klasą z dwoma profilami:

  • biologiczno-chemiczny:  z elementami bezpieczeństwa narodowego: z biologią i chemią realizowanymi w zakresie rozszerzonym,
  • geograficzno-historyczny z elementami bezpieczeństwa narodowego: z geografią i historią realizowanymi w zakresie rozszerzonym. 

Jeżeli planujesz wcześniejsze zdobycie zawodu i podjęcie pracy proponujemy Ci naukę w trzyletniej Branżowej Szkole I Stopnia, kształcącej we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podejmujący naukę w tym typie szkoły zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących w naszej Szkole, natomiast praktyczną naukę zawodu realizują u pracodawcy po podpisaniu stosownej umowy.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy:

W dniu 2 marca 2018 roku o godzinie 10.00 na Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.