Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

WYKAZ EGZAMINÓW KSZTAŁCENIE ZAOCZNE
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
[pobierz]


HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

 

ZAWÓD: Technik rachunkowości. Prowadzenie rachunkowości – A.36.  [ POBIERZ ]
ZAWÓD: Technik turystyki wiejskiej. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich – T.07.  [ POBIERZ ]
ZAWÓD: Technik turystyki wiejskiej. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – T.08. [ POBIERZ ] 

Technik rolnik. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – R.16. - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  [ POBIERZ ]

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – część pisemna – 17 czerwca 2016 [ POBIERZ ]