Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Oferta 2017/18

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

proponuje naukę w zawodach:

* technik BHP

* technik administracji

* technik turystyki wiejskiej

* technik florysta 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

* rolnik - kwalifikacja R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

* technik rolnik - kwalifikacja R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

* technik handlowiec - kwalifikacja A.22. Prowadzenie działalności handlowej.

* technik rachunkowości - kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

* technik fotograf - kwalifikacja A.20. Rejestracja i obróbka obrazu.

 Zasady i dokumenty dla kandydatów do pobrania - [ TUTAJ ]