Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

maj - lipiec 2017 rok


Lista zbiorcza egzaminów: cześć pisemna - [ POBIERZ ]

Lista zbiorcza egzaminów: cześć praktyczna - [ POBIERZ ]


Pliki do pobrania z podziałem na kwalifikacja - część pisemna:

Kwalifikacja A18 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja A25 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja A35 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja A36 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja A55 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja B21 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja B22 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R3  - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R6  - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R16 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R21 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R22 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja M1, M2 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja M19, M20, T6 - [ POBIERZ ]


Pliki do pobrania z podziałem na kwalifikacja - część praktyczna:

Kwalifikacja A25 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja A35 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja A36 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja A55 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja B22 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R3  - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R6  - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R16 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R21 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja R22 - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja T7  - [ POBIERZ ]

Kwalifikacja T8  - [ POBIERZ ]