Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Terminy przekazywania uczniom i ich rodzicom informacji

o wynikach nauczania w roku szkolnym 2020/2021


 

 Semestr pierwszy

 • Wystawienie proponowanych ocen

dla klas maturalnych: 02 grudnia 2020r do godziny 15:00

dla pozostałych klas: 11.01.2021 godzina 15:00

 • Ostateczne wystawienie ocen

dla klas maturalnych: 12 grudnia 2020 r. godzina 15:00                                                                                          

dla pozostałych klas:  19 stycznia 2021r. godzina 15:00

Semestr drugi

 • Wystawienie proponowanych ocen końcowych klas maturalnych:
   15 kwietnia 2021 godzina 15:00
 • Ostateczne wystawienie ocen końcowych   klas maturalnych: 
  22 kwietnia 2021r, do godziny 15:00  
 • Wystawienie proponowanych ocen rocznych dla pozostałych klas:
  10 czerwca 2021 r. do godziny 15:00
 • Ostateczne wystawienie ocenrocznych dla pozostałych klas:
  7 czerwca 2021r.   do godziny 15:00

 

W sprawach nieokreślonych w niniejszym piśmie należy zastosować zapisy StatutuZasady informowania o wymaganiach i wynikach w nauce”.

 


 

Dyrektor
mgr Ilona Bałoniak