Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Terminy przekazywania uczniom i ich rodzicom informacji

o wynikach nauczania w roku szkolnym 2015/2016


Spotkania z rodzicami:
17 września 2015r. - spotkanie informacyjne dla rodziców klas pierwszych i maturalnych,
26 listopad 2015r. - spotkanie śródokresowe,
02 lutego 2016r. - wywiadówka,
14 kwietnia 2016r. - spotkanie śródokresowe.


Wystawienie proponowanych ocen za pierwszy okres

 • dla klas maturalnych - 4 grudnia 2015r.
 • dla pozostałych klas - 22 grudnia 2015r.
 • Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach za pierwszy okres
 • dla klas maturalnych - 7 grudnia 2015r.
 • dla pozostałych klas - 5 stycznia 2016r.

Ostateczne wystawienie ocen

 • dla klas maturalnych - 15 grudnia 2015r. do godziny 15:00
 • dla pozostałych klas - 13 stycznia 2016r. do godziny 15:00
 • Wystawienie proponowanych ocen końcowych klas maturalnych - 14 kwietnia 2016r.
 • Poinformowanie rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach końcowych - 15 kwietnia 2016r.
 • Ostateczne wystawienie ocen końcowych - 22 kwietnia 2016r., godzina 15:00
 • Wystawienie proponowanych ocen rocznych - 9 czerwca 2016r.
 • Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych - 10 czerwca 2016r.
 • Ostateczne wystawienie ocen rocznych - 17 czerwca 2016r. do godziny 15:00

Dyrektor
mgr Ilona Bałoniak