Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

oferta 016Zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym wstępną specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa ją, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

 

Czym się zajmuje:

  •  diagnozuje stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych
  •  obsługuje, eksploatuje i naprawia narzędzia, maszyny i urządzenia rolnicze
  •  przeprowadza regulację, próby maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów
  •  określa normy czasowe napraw maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów
  •  planuje naprawy, zaopatrzenie w części zamienne, materiały pędne i smary.

 

Kariera zawodowa:

stanowisko  w doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach techniczno-handlowych obsługi wsi i  rolnictwa prowadzącego sprzedaż naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz świadczących usługi mechanizacji lub w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej

prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kategoria: /