Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Szkoła Branżowa I stopnia (sprzedawca)

obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa

oferta 004 

Szkolnictwo zawodowe to rozwijanie u ucznia kompetencji i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy oraz stosowania nowoczesnych metod wytwarzania i produkcji. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania nowoczesnych form sprzedaży, obsługiwania urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w jednostkach handlowych i hurtowych.
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w sklepach, przedsiębiorstwach i firmach handlowych na podstawie umowy dla młodocianych pracowników.

Przygotowuje młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

 

 

 

  

 

Kategoria: /