Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

CZAS ZAWODOWCÓW

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będzie realizowany w koźmińskim Zamku do końca 2022 roku, m.in. dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych, technik ekonomista i technik spedytor. Uczniowie z ZSP biorą udział w zajęciach specjalistycznych, w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej.

AKADEMIA ZAWODU

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyło 10 uczniów klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista. W ramach projektu doposażono pracownię ekonomiczną. Zakres wsparcia dla uczniów: doradztwo zawodowe, szkolenie kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych oraz z elementami gospodarki magazynowej

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu uczniowie liceum ogólnokształcącego będą brać udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych. Udział w tych zajęciach będzie dobrym przygotowaniem do przyszłych studiów na kierunkach przyrodniczych i ekonomicznych.

MOJE KOMPETENCJE MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt adresowany jest do 436 uczniów z 12 szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Zakłada wsparcie uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz wspierających rozwój poznawczy i wpływających na zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych.

 

 

kkz www2022

Terminy egzaminów poprawkowych

I.     Język niemiecki, 24.08.2022 r. godzina 08:15 sala 42
II.    Informatyka 24.08.2022 r. godzina 08.15 sala 51
III.   Geografia 25.08.2022 r. godzina 08:15 sala 37
IV.    Język angielski 26.08.2022 r. godzina 08:15 sala 42
V.     Język polski 26.0.08.2022 r. godzina 08:15 sala 37
VI.   Chemia 26.08.2022 r. godzina 11:30 sala 37
VII.  Matematyka 29.08.2022 r. godzina 08:15 sala 35, uczniowie klas I,II,III
VIII. Matematyka 29.08.2022 r. godzina 08:15 sala 37, uczniowie klasy IV


 UWAGA

uczniowie ósmych klas szkół podstawowych!

Dyrektor ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim informuje, że dokumenty będzie można składać codziennie w godzinach od 10:00 do 14:00.
Kandydaci, którzy mają problem z zalogowaniem się do systemu nabór VULCAN proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem Szkoły pod numerem tel. 62 7216828 w. 11.

Dyrektor
mgr Ilona Bałoniak


Nabór odbywa się drogą elektroniczną!

powiatkrotoszynski.edu.com.pl


plakat2022 zspv2m


Konto bankowe Rady Rodziców:

NRB (IBAN) 87 8427 0009 0100 0244 2000 0001


info1


SZCZEGÓŁY OFERTY EDUKACYJNEJ 2021/2022

 [ ZAPRASZAMY NA FILM O NASZEJ OFERCIE EDUKACYJNEJ ]

[ POBIERZ INFORMATOR W FORMACIE PDF ]


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem 12.03.2020 opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.

"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.

Jednocześnie poinformowali, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Dariusz Kaczmarek
Dyrektor ZSU


apelAPEL STAROSTY KROTOSZYŃSKIEGO 


spedytor


 RODO - klauzula informacyjna


Design by: www.diablodesign.eu