Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

 

 kursy rol24 25


UWAGA UCZNIOWIE ÓSMYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną zawartą w systemie naboru elektronicznego

 

https://nabor.pcss.pl/powiatkrotoszynski

 

Rejestracja kandydatów i składanie wniosków do szkół pierwszego wyboru rozpocznie się 20 maja 2024 r.i będzie prowadzona drogą elektroniczną. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły wraz z niezbędnymi załącznikami (3 zdjęcia, skrócony akt urodzenia, zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu- dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia).

 


Dyrektor ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim informuje, że dokumenty będzie można składać codziennie

w godzinach od 8:00 do 15:00.


Kandydaci, którzy mają problem z zalogowaniem się do systemu nabóru elektronicznego proszeni są o kontakt telefoniczny

z sekretariatem Szkoły pod numerem tel. 62 7216828 w. 11.

Dyrektor
mgr Ilona Bałoniak


plakat2425w


Konto bankowe Rady Rodziców:

NRB (IBAN) 87 8427 0009 0100 0244 2000 0001


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem 12.03.2020 opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.

"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.

Jednocześnie poinformowali, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Dariusz Kaczmarek
Dyrektor ZSU


  RODO - klauzula informacyjna


Design by: www.diablodesign.eu