Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

samorzad


Przewodnicząca:   Oliwia Frąckowiak
Z-ca przewodniczącego: Marianna Michalska
Sekretarz: Anna Trawińska
Kronikarz:                                               Monika Twardowska
Skarbnik:                                                  Katarzyna Król, Ewa Kubiak
Sekcja rozrywkowo-kulturalna:  

Agnieszka Kulińska

Sandra Ratajczyk

Katarzyna Kapuś

Sylwia Pieniężna

Angelina Płończak

Natalia Mikołajczak

Dominika Sierszulska

Martyna Naskręt

Edyta Wysocka

Marcin Szczepaniak

Sekcja rewizyjna:

Natalia Skrzypczak

Żaneta Kołaczkowska

Wioleta Świątkowska

Anna Zmyślona

Weronika Wojtkowiak

Krystina Bergmann

Michał Wójcik

Adam Głuch

mgr inż. Paulina Ignasiak-Szymczak
Opiekun SU