Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

samorzad


Przewodnicząca:   Daria Kuzia
Z-ca przewodniczącego: Oliwia Frąckowiak
Sekretarz: Patrycja Waliszewska
Kronikarz:                                               Monika Twardowska
Skarbnik:                                                  Katarzyna Król, Ewa Kubiak
Sekcja rozrywkowo-kulturalna:  

Agnieszka Kulińska

Sandra Ratajczyk

Katarzyna Kapuś

Sylwia Pieniężna

Angelina Płończak

Marcin Szczepaniak

Sekcja rewizyjna:

Daria Wojtkowiak

Natalia Skrzypczak

Żaneta Kołaczkowska

Anna Trawińska

Patrycja Nowicka

Patrycja Bajodek

Wojciech Serek

Karol Swędrowski

mgr inż. Paulina Ignasiak-Szymczak
Opiekun SU

Kategoria: /