Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

MACIEJ KOTECKI TEL. 62-7216-828


 

Deklaracja dostępności cyfrowej - 2024 r.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - [POBIERZ]


 

Oświadczenie w sprawie dostępności

                  Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych: https://www.zspkozmin.pl  oraz   https://pl-pl.facebook.com/zspkozmin zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

1.Publikacja strony: https://www.zspkozmin.pl  - 2015.09.02

2.Publikacja strony: https://pl-pl.facebook.com/zspkozmin – 2013.04.16

3.     Data ostatniej istotnej aktualizacji stron: 2023.03.17

  W Zespole Szkół przeprowadzono samoocenę dostępności strony: www.zspkozmin.pl dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative,(http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa Zespołu Szkół -https://www.zspkozmin.pl.  - spełnia wymagania  w 81,42 %;   

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Częściowy brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.

Częściowy brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Część obrazów nie ma atrybutu alt.

Częściowy brak opisowych tytułów stron internetowych.

Częściowy brak opisu nagłówków.

 Częściowy brak kontrolek i łączy formularzy HTML

 Częściowy dostępnej nazwy dla linków do obrazów.

  W Zespole Szkół przeprowadzono samoocenę dostępności strony: https://pl-pl.facebook.com/zspkozmin dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano  z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa Zespołu Szkół spełnia wymagania w 99,20 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Część obrazów nie ma atrybutu alt.

Częściowy brak opisu nagłówków

Częściowy brak kontrolek i łączy formularzy HTML

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok.

Informacje dodatkowe.

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową stron jest: Maciej Kotecki

Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową stron: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca ul. Zamkowa 1 63 – 720 Koźmin Wielkopolski.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową stron: tel. 62 7216828

Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową stron:   

             email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                    

Strona aktualizowana na bieżąco.

Zespół Szkół dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony   

             internetowe była na poziomie WCAG 2.1

Na stronie głównej zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Zespól Szkół nie korzysta z własnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna obiektów Zespołu Szkół

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim mieści się w czterech lokalizacjach: budynek główny przy ul. Zamkowej 1, budynek hali sportowej przy ul. Zamkowej 1, budynek internatu przy ul. Strzeleckiej 2 oraz budynki szkolne przy ul. Boreckiej 28

 Budynek główny przy ul. Zamkowej 1 ( obiekt zabytkowy) nie jest przystosowany    dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest możliwość skorzystania z dzwonka i  poproszenia pracownika o pomoc lub podejście do klienta.

 Wejście do budynku szkoły przy ul. Zamkowa 1 nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd  dla osób niepełnosprawnych.

 Budynek przy ul. Boreckiej 28 jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową- wejście do budynku i swobodne poruszanie się po poziomie 0. W przypadku chęci wejścia na wyższy poziom jest możliwość przywołania dzwonkiem pracownika Szkoły.

 Budynek hali sportowej przy ul. Zamkowej 1 jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową - wejście do budynku i swobodne poruszanie się po poziomie 0.

 Budynek internatu przy ul. Strzeleckiej 2 - nie jest przystosowany dla osób  z niepełnosprawnością ruchową. Jest możliwość skorzystania z dzwonka i poproszenia pracownika o pomoc lub podejście do klienta- możliwość wykorzystania mobilnych szyn podjazdowych.

W budynkach nie ma wind umożliwiających wjazd na wszystkie poziomy budynków.

W pobliżu budynków nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z wyznaczonymi miejscami ok. 100 m od siedziby

 Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 Do budynków można wejść z psem asystującym.

 Osoby zainteresowane pomocą tłumacza migowego, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem- z wyłączeniem sytuacji nagłych- w sekretariacie Zespołu Szkół.Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z nami poprzez przesłanie wiadomości email pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w szkole, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji (pomoc osoby przybranej).

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

Linki  także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

Procedura wnioskowo- skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon 22 55 17 700
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.rpo.gov.pl/

Audytor:  Koordynator dostępności Maciej Kotecki

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2023-03-21

Data aktualizacji strony 2023-03-21

  Sporządził:                                                                  Zatwierdził: