Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Doradztwo zawodowe w naszej Szkole

"Planuj swoją karierę i przyszłość zawodową"


W roku szkolnym 2014/2015 się w naszej szkole rusza kolejny cykl zajęć - warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej, w których mogą uczestniczyć chętni uczniowie (szczególnie zapraszamy maturzystów). 
Zajęcia prowadzone będą – podobnie jak w ubiegłych latach - przez nauczycieli: mgr Magdalenę Cyfert i mgr Beatę Kuzia. Uczniowie dowiedzą się w ramach dodatkowych spotkań w szkole, w internacie lub podczas godzin wychowawczych o swoich predyspozycjach zawodowych, zawodach przyszłości, rynku pracy oraz w jaki sposób poszukiwać pracy. Dokładne terminy zajęć podane zostaną na gazetce szkolnej. 

Tematyka spotkań przedstawia się następująco:

1. Spotkanie integrujące grupę. Relacja ,,ja-ja” – ćwiczenia rozwijające świadomość rodzinnych uwarunkowań rozwoju zawodowego
2.  Relacja ,,ja – rodzina” ćwiczenia rozwijające świadomość rodzinnych uwarunkowań rozwoju zawodowego
3.  Relacja ,,ja – rówieśnicy” – ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne
4.  Relacja ,, ja – zadania” – ćwiczenia dotyczące formułowania celów i podejmowania decyzji
5.  Współczesny rynek pracy 
6. Relacja ,, ja – rynek pracy” – ćwiczenia przygotowujące do poszukiwania pracy –wypełnianie dokumentów aplikacyjnych
7. Kariera zawodowa w świetle nowych zawodów
Zapotrzebowanie na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego zostało zdiagnozowane na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców oraz uczniów, z których wynikają następujące wnioski: 
  • ponad 3 rodziców wie, że trudno poszukać dobra pracę i dlatego potrzebny jest doradca zawodowy, który pokieruje młodzieżą,
  • dla większości rodziców kwestia wyboru zawodu przez ich dzieci jest dla nich bardzo ważna,
  • ponad 70% młodzieży widzi konieczność i sens istnienia w szkole doradcy zawodowego, który pomoże im  w dokonywaniu wyborów dotyczących przyszłości,
  • dla młodzieży głównym źródłem wiedzy o możliwościach dalszego kształcenia lub zatrudnienia są znajomi oraz prasa i telewizja, niepokojące jest, że niewiele osób czerpią informacje od specjalistów.
  • zarówno rodzice jak i uczniowie oczekują od doradcy zawodowego w szkole zajęć z zakresu poznawania poszczególnych zawodów, szukania pracy, wypełniania dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy, poznawania predyspozycji zawodowych oraz omawiania możliwości dalszego kształcenia.
Powyższe wnioski zostały uwzględnione w planie pracy na bieżący rok szkolny. 
Zapraszamy i zachęcamy młodzież do uczestnictwa w warsztatach.
 
 
mgr Magdalena Cyfert
mgr Beata Kuzia

Kategoria: /