Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Pożegnanie maturzystów 2017 rok

Piątek 28 kwietnia 2017 roku, przedpołudnie - jak każde inne, jednak bardzo wyjątkowe. Właśnie tego dnia mury naszego Zamku opuścił koljeny rocznik Absolwentów. Tę wyjątkową uroczystość prowdzili uczniowie: Sandra Radolonek i Maciej Ignor, którzy powitali: Dyrekcję szkoły, Grono Pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz zacznych i przyjaznych nam gości: pana Przemysława Wójcika - Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pana Andrzeja Serka i Piotra Osucha - radnych Powiatu Krotoszyńskiego, pana Macieja Bratborskiego - Burmistrza Miasta i Gminiy Koźmin Wielkopolski oraz panią Irenę Kaj - Przewodniczącą Rady Rodziców. Oczywiście wyjątkowo powitano przybyłych rodziców oraz Absolwentów z klas maturalnych:
- Absolwentów klasę IV Technikum w zawodzie technik ekonomista i technik architektury krajobrazu wraz z wychowawcą panem doktorem Piotrem Osuchem,
- Absolwentów klasę IV Technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z wychowawczynią panią mgr inż. Dorotą Zawikowską,
- Absolwentów klasę IV Technikum w zawodzie technik rolnik wraz z wychowawcą panem mgr inż. Marcinem Borowczykiem,
- Absolwentów klasę IV Technikum w zawodzie technik rolnik i technik agrobiznesu wraz z wychowawczynią panią mgr inż. Karoliną Tomcza-Zmyśloną,
- Absolwentów klasę III Liceum Oólnokształcącego wraz z wychowawcą panem mgr inż. Waldemarem Ratajczykiem.
Po powitaniach głos zabrała pani Dyrektor mgr Ilona Bałoniak, która po zlożonych gratulacjach wszystkim maturzystom wręczyła uroczyście statuetki PRIMUS INTER PARES dla najlepszego ucznia z każdego typu szkoły. Należy tu wspomnieć, że "Primus Inter Pares" (łac. „pierwszy wśród równych sobie”) - określa się w ten sposób osobę, która posiada pewien autorytet wśród pozostałych członków grupy, w tym przypadku społeczności szkolnej. Te wyróżnienia otrzymali uczniowie: Kornelia Jańczak z Liceum Ogólnokształcącego oraz Jarosław Kozłowski z Technikum w zawodzie technik rolnik. Serdecznie gratulujemy!

Pan Przemysław Wójcik - Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyróżnił również dwóch uczniów klasy IV Technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych za wkład włożony w promocję szkół powiatu krotoszyńskiego i przygotowanie 2 lata a rzędu Vademecum Edukacyjnego dla Powiatu Krotoszyńskiego. To uczniowie: Kamil Szewczyk i Mateusz Handke.

W nastepnej kolejności życzenia Absolwentom złożyli zaproszeni goście, w imieniu wychowawców głos zabrał Marcin Borowczyk, w imieniu klas młodszych - Roksana Szczepaniak, ze strony Absolwentów - Jarosław Kozłowski. Po rych wystąpieniach wszyscy Absolwenci złożyli uroczyste ślobowanie na sztandar szkolny. 

Jak każdego roku szczególnie wyróżnia się tych uczniów klas maturalnych, którzy swoimi osiągnięciami w nauce, konkursach, sporcie czy to w pracy na rzecz klasy i szkoły pozostawili najbardziej wartościowe ślady. Absolwenci wpisani do Honorowej Księgi Szkoły to: Kornelia Jańczak, Aleksandra Grzębka, Rafał Sobański, Aleksandra Roszak, Marta Juskowiak, Maria Zielonka, Daria Wojtkowiak, Kamil Szewczyk, Bartosz Mikołajczak, Jędrzej Pryszcz, Julia Filipiak, Roksana Polowczyk, Daria Adamczak, Daria Mocydlarz, Karolina Kubiak, Jarosław Kozłowski, Szymon Kostka i Hubert Gąsiorek.
Następnie zostały wręczone nagrody książkowe za odniesione sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w sporcie. Kolejnym ważnym punktem tej uroczystości to wręczenie Listów Gratulacyjnych dla rodziców za poniesiony trud wlożony w wychowanie dziecka. Na zakończenie pani Dyrektor uroczyście wręczyła wraz z wychowawcami poszczególnych klas świadectwa ukończenia szkoły.
"Jest nam bardzo miło widzieć na Waszych twarzach spokój, wiarę i nadzieję. Cieszymy się, że kolejny etap życia macie już za sobą. Życzymy Wam jasnych dni, ladu w duszy oraz prostej ścieżki w gąszczu codzienności. Niech Wasze serca wolne będą od nienawiści, a ręce pełne dobrych czynów. I niech błękit nieba rozpościera się nad Waszym wędrowaniem. Pamiętajcie! Drzwi koźmińskiego Zamku są zawsze dla Was szeroko otwarte. Zawsze będziemy Waszą Szkołą Wartą Wyboru!

Tę szczególną uroczystość przygotowali jak każdego roku uczniowie klas III-cich wraz ze swoimi wychowawcami: Marzeną Krawczyk, Karoliną Kowalską oraz Izą Maciejewską.  

Zapraszamy poniżej do obszernych fotogalerii z tej uoroczystości. 

Opracował na podstawie scenariusza z uroczystości: Waldemar Ratajczyk

Foto: Grzegorz Pierzchała i Waldemar Ratajczyk

[ FOTOGALERIA 1 ]

[ FOTOGALERIA 2 ]

[ FOTOGALERIA 3 ]

[ FOTOGALERIA 4 ]

[ FOTOGALERIA 5 ]