Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

WARSZTATY "DWIE STRONY SIECI"

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu organizuje spotkania profilaktyczno – informacyjne „Dwie strony sieci”, dotyczące zagrożeń wynikających z nieprawidłowego wykorzystywania Internetu. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych”. Policyjni profilaktycy wraz ze swoimi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa, edukują młodzież, kadrę pedagogiczną i rodziców w zakresie bezpiecznego wykorzystywania wirtualnej sieci. 18 grudnia w poniedziałek w sali kinowej Multikina w Poznaniu odbyły się warsztaty interaktywne „Dwie strony sieci” w których uczestniczyli nasi uczniowie z klasy III Technik Cyfrowych Procesów Graficznych oraz uczniowie z ZSP 2 z Krotoszyna – klasa I Technik Informatyk. Tematyka warsztatów o cyberzagrożeniach obejmowała zagadnienia dotyczące prywatności danych, bezpieczeństwa w sieci, odpowiedzialnego i świadomego wykorzystania potencjału jaki ma w sobie Internet. Przedstawiono również zagrożenia związane z wirusami komputerowymi, kradzieżą tożsamości, pedofilią, stalkingiem czy podszywaniem się pod inne osoby. Na zakończenie uczestnicy konferencji obejrzeli film pt. „Nerve”. Film ten portretuje dosadnie i bardzo brutalnie stan oderwania od rzeczywistości, jaki staje się udziałem upojonego władzą i złudnym poczuciem anonimowości człowieka. Siłą tej produkcji jest strona wizualna i sposób realizacji, mające za zadanie stworzyć wrażenie współuczestnictwa w kreowanych przez bohaterów sytuacjach. Wyjazd na pewno pokazał młodzieży, że nie zawsze Internet jest „dobry”. W dzisiejszych czasach dla osób nieumiejętnie korzystających z zasobów Internetu niesie o wiele więcej złego niż dobrego. 

Również opiekunowie: Dariusz Konieczny, Dariusz Włodarczyk (ZSP 2 Krotoszyn) oraz Michał Ryba, Waldemar Ratajczyk (ZSP Koźmin) uważają, że tego typu warsztaty są nieodzowne dla edukowania młodzieży, by świadomie i bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych i zasobów Internetu.

Tekst i foto: Waldemar Ratajczyk