Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

NARODOWE CZYTANIE "BALLADYNY"

Drugoklasiści z Zamku wzięli udział w środę 9 września w ogólnopolskiej akcji czytelniczej pod nazwą „Narodowe Czytanie”. W tym roku Prezydent RP zaproponował czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. – Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy – napisał Prezydent RP w liście zachęcającym do współtworzenia akcji.

Uczniowie ZSP wraz z polonistą przygotowali lekcję otwartą w zamkowych ogrodach na temat twórczości romantycznego poety. W romantycznej scenerii zamku czytaliśmy fragmenty „Balladyny”. 
Lekcja w terenie okazała się dużo ciekawsza niż tradycyjne spotkanie w klasie – stwierdzili jednogłośnie uczniowie.

Tekst I.Stanisławska
Fot. K. Szukalski