Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Licem ogólnokształcące: profil historyczno-geograficzny

Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

lo2b

 

Jest to profil przeznaczony szczególnie dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, prawnych i historycznych. Dla uczniów, którzy czują potrzebę być aktywnymi społecznie, lubiący pisać i dla tych, którzy są wrażliwi na piękno języka polskiego. W tej klasie uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania kulturą, literaturą oraz sztuką. Uczniowie kształcący się na tym profilu zdobędą umiejętności do wszelkiej działalności społecznej i politycznej. Zdobycie tych umiejętności zapewnią przedmioty historia oraz geografia nauczane w zakresie rozszerzonym.

 

 

Absolwenci tego profilu będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, geograficznych oraz na wydziałach nauk społecznych, historycznych, dziennikarskich oraz prawnych. 

 

Kategoria: /