Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

KOLEJNY REKORD W ZAMKU! PRAWIE 30 LITRÓW W KRWI!

Już po raz szósty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim przy współudziale Klubu HDK zorganizował akcję honorowego krwiodawstwa. Akcja przeprowadzona została we wtorek 13 listopada 2018r. przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz OT RCKiK w Krotoszynie. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzona została w formie stacjonarnej na hali sportowej ZSP dzięki pomocy kol. Dariuszowi Maciejewskiemu. Dawcą mógł zostać każdy zdrowy człowiek w wieku 18-65 lat legitymujący się dowodem osobistym.

Wtorkowa akcja rozpoczęła się o godzinie 08.30 i cieszyła się wielkim powodzeniem. W ciągu 4 godzin zarejestrowano 74 kandydatów, z których aż 63 oddało krew. Pozostali nie zostali zakwalifikowani z różnych powodów zdrowotnych. Szczególnie dużą frekwencję okazali uczniowie koźmińskiego zamku. Krew oddało około 32 uczniów i jeden nauczyciel. Na akcji zebrano 28,35 l krwi. Tegoroczna akcja była kolejnym sukcesem, jeśli chodzi o liczbę dawców i ilość zebranej krwi.

Organizatorami akcji byli: kol. Karol Ratajczyk – opiekun Szkolnego Koła PCK w ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim i Wiesław Głuszek – Prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy UMiG Koźmin Wielkopolski. Wszystkim, którzy pomogli rozpropagować to przedsięwzięcie i Tym, którzy odpowiedzieli na apel składamy serdeczne podziękowanie oraz życzymy zdrowia, zadowolenia z dobrze spełnionej misji, jaką jest ratowanie życia i zdrowia drugiego człowieka.

W przyszłym roku planujemy w zamku już dwie akcje stacjonarne w lutym i w listopadzie. Szczegóły wkrótce.

Karol Ratajczyk – Opiekun Szkolnego Koła PCK przy ZSP w Koźminie Wielkopolskim