Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE MALARSKIE

Zapytanie ofertowe na prace malarskie - [ POBIERZ ]

Przedmiar robót - [ POBIERZ ]


 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT NA DOSTAWĘ OPAŁU

Protokół strona 1 - [ POBIERZ ]

Protokół strona 2 - [ POBIERZ ]


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPAŁU DLA

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JÓZEFA MARCIŃCA W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 

Dokumenty do pobrania: 

 1. Zapytanie ofertowe.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA MALOWANIE KLAS I KORYTARZY

1. Specyfikacja  - malowanie.

2. Przedmiar klasa nr 36.

3. Przedmiar klasa nr 49 i korytarz.

4. Przedmiar korytarze. 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na naprawę dachu w starej sali gimnastycznej

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim - 2018

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Przedmiar robót.

3. Ogłoszenie o wyniku zapytania.


KURS NA PRAWO JAZDY KAT. T W ROKU 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Zapytanie ofertowe - warunki szczegółowe.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę opału dla

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

w okresie grzewczym 2017/2018

 
PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. Ogłoszenie: [ POBIERZ ]

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [ POBIERZ ]

PRZETARG

Remont dachu budynku internatu

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

 
PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 

1. Ogłoszenie przetargu:  [ POBIERZ ]

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  [ POBIERZ ]

3. Opis techniczny:  [ POBIERZ ]

4. Projekt - rysunki:  [ POBIERZ ]

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:  [ POBIERZ ]

6. Kosztorys - przedmiar:  [ POBIERZ ]

7. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu: [ POBIERZ ]

dostawę opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim w okresie grzewczym 2018/2019