Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Przetargi

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA MALOWANIE KLAS I KORYTARZY

1. Specyfikacja  - malowanie.

2. Przedmiar klasa nr 36.

3. Przedmiar klasa nr 49 i korytarz.

4. Przedmiar korytarze. 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na naprawę dachu w starej sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim - 2018

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Przedmiar robót.

3. Ogłoszenie o wyniku zapytania.


 

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. T W ROKU 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Zapytanie ofertowe - warunki szczegółowe.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę opału dla

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

w okresie grzewczym 2017/2018

 
PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. Ogłoszenie: [ POBIERZ ]

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [ POBIERZ ]

PRZETARG

Remont dachu budynku internatu

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

 
PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 

1. Ogłoszenie przetargu:  [ POBIERZ ]

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  [ POBIERZ ]

3. Opis techniczny:  [ POBIERZ ]

4. Projekt - rysunki:  [ POBIERZ ]

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:  [ POBIERZ ]

6. Kosztorys - przedmiar:  [ POBIERZ ]

7. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu: [ POBIERZ ]