Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Terminy praktyk zawodowych

Terminy praktyk zawodowych (planowane) dla szkół młodzieżowych 2023/2024


 

·        Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 kl. III: 06.05.2024 - 31.05.2024       140 h

 kl. IV: 06.05.2024 - 31.05.2024       140 h

·        Technik ekonomista

 kl. III: 06.05.2024 - 31.05.2024       140 h

 kl. IV: 06.05.2024 - 31.05.2024       140 h

·        Technik rolnik

kl. IV: 06.05.2024 - 31.05.2024        140 h

·        Technik spedytor

kl. III: 06.05.2024 - 31.05.2024       140 h

             kl.IV:  06.05.2024 - 31.05.2024       140 h

 

Uczeń,  który musi odbyć praktykę zawodową może sam wskazać miejsce gdzie chciałby odbywać praktykę. Miejsce wyboru  odbywania praktyki zawodowej musi zapewnić realizację programu praktyk.

W przypadku braku miejsca odbywania praktyki uczeń zgłasza się do wicedyrektora Pani mgr inż. Karoliny Tomczak Zmyślonej i informuje o przedmiotowym fakcie. Szkoła sama wskazuje gdzie będzie uczeń odbywał praktyki.

Szkoła  zawiera umowę z pracodawcą, przekazuje uczniowi program praktyk.