Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Dokumenty regulujące funkcjonowanie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca


Statut Szkoły - [pobierz]
Terminarz obchodów uroczystości szkolnych 2017/2018 [pobierz]
Przydział opiekunów klas i oddziałów 2017/2018 [ pobierz ]
Zespoły robocze Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 [ pobierz ]
Program Wychowawczy Szkoły - [pobierz]
Program Profilaktyki Szkoły - [pobierz]
Regulamin Rady Pedagogicznej - [pobierz]
Ceremoniał Szkolny - [pobierz]
Regulamin Rady Rodziców - [pobierz]
Regulamin ZFŚS - [pobierz]
Regulamin nagród - [pobierz]
Regulamin wycieczek i imprez szkolnych - [pobierz]
Doradztwo zawodowe - [pobierz]
Doskonalenie nauczycieli - [pobierz]
Nagrody i wyróżnienia - [pobierz]