Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Dokumenty regulujące funkcjonowanie
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca


Statut Szkoły - [pobierz]

Statut: Technikum - [pobierz]

 

Statut: Liceum Ogólnokształcące - [pobierz]

 

Statut: Branżowa Szkoła I Stopnia - [pobierz]

 

Statut: II Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - [pobierz]

 

Regulamin organizacji i zaliczania KKZ - [pobierz] 

 

Statut: Szkoła Policealna 2020/2021 - [pobierz]

 

Regulamin uczniów klas mundurowych - [pobierz]

Przydział opiekunów klas i oddziałów 2023/2024 - 
Zespoły robocze Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024 - [ pobierz ]
Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły - [pobierz]
Regulamin Rady Pedagogicznej - [pobierz]
Ceremoniał Szkolny - [pobierz]

Lista pracodawców ZSP w Koźminie Wielkopolskim -[pobierz]

Regulamin Rady Rodziców - [pobierz]
Regulamin nagród - [pobierz]
Plan pracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej[pobierz]
Regulamin Wolontariatu Szkolnego - [pobierz]
Regulamin wycieczek i imprez szkolnych - [pobierz]
Doradztwo zawodowe - [pobierz]
Doskonalenie nauczycieli - [pobierz]
Nagrody i wyróżnienia - [pobierz]
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - [pobierz]