Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA UCZNIÓW DO KROTOSZYNA

Dnia 18 stycznia 2018r. grupa naszych uczniów z klasy III TA/TE oraz IV TA/TE, której opiekunem była Ewa Poczta-Szczepańska odbyła wycieczkę dydaktyczną do Banku Spółdzielczego Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

W Banku Spółdzielczym SGB przywitała nas pani Wiceprezes Zarządu BS Barbara Wiatrak oraz pracownicy banku. Pani Wiceprezes przybliżyła młodzieży funkcjonowanie banku BS w Krotoszynie oraz jego oddziałów, a także na czym polega praca w bankowości. Młodzież miała możliwość przyjrzenia się pracy poszczególnych działów w banku, jakie produkty i usługi bank oferuje swoim klientom, ze szczególnym uwzględnieniem produktów dla ludzi młodych. Ośmioro naszych uczniów skorzystało z zachęty i założyło własne konto młodzieżowe 18-30. Na pożegnanie grupa młodzieży otrzymała gadżety promocyjne BS-SGB i zadowolona wyruszyła na spotkanie w Starostwie Krotoszyńskim. Przywitał nas pan Wicestarosta Paweł Radojewski, który pokrótce przedstawił nam funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Następnie opiekę nad grupą przejął Sekretarz Powiatu Krotoszyńskiego pan Krzysztof Kaczmarek, który w sposób bardziej szczegółowy opowiedział o pracy Starostwa Powiatowego, oprowadzając nas jednocześnie po gmachu Starostwa.

Młodzież wraz z opiekunem serdecznie podziękowała za umożliwienie wizyty w Banku Spółdzielczym BS-SGB oraz w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie.

Tekst: Ewa Poczta-Szczepańska